• 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019

ნაციონალური კონკურსის გამარჯვებულები არიან:

საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულები არიან: